Ajalugu

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri juured ulatuvad II maailmasõja eelsesse aega. 1930ndate aastate sümfooniaorkestri kontsertmeistriks oli V. Vadi. Orkestris oli palju õpilasi/tudengeid, sest tollel ajal peeti üliõpilasorganisatsioonides oma liikmete kuulumist orkestri koosseisu auasjaks. Sõja ajal jäi orkestri tegevus soiku ning uuesti alustati 1955. aastal Harald Kerese eestvedamisel, kes otsis ülikoolist mängijad, leidis inimese, kes parandas ära katkised pillid ning korraldas orkestri liikmetele pilliõppe, mida viisid läbi Vanemuise orkestrandid. 50ndatel mängisid orkestris teiste seas: Alo Ritsing tšellot, Harald Keres flööti ja Kaljo Mitt kontrabassi. Orkestri dirigentideks olid peale Teist maailmasõda algul Gunnar Grapsi isa Igor Graps, hiljem Ago Russak, kuid põhidirigent oli Aadu Regi. Esimest korda mängis TÜ Sümfooniaorkester ülikooli publikule 26. mail 1956. Kavas oli klassikaline orkestrimuusika. Järgmisel korral oli repertuaar keerulisem – muuhulgas esitati Beethoveni V klaverikontserti, solistiks Mall Sarv. Alo Ritsingu erakogus on säilinud mõned fotod TÜ Sümfooniaorkestri esinemistest ning kavaleht 1956. aasta 8. juuli esinemisest, kui sümfooniaorkester astus Igor Grapsi dirigeerimisel üles Tartus Kassitoome orus toimunud esimesel üliõpilaslaulupeol Gaudeamus. Seal saatis orkester ühte koori Eevald Aava ooperist “Vikerlased”.

Sümfooniaorkestri tegevus hakkas vaikselt hääbuma 50ndate lõpus. Dirigent Igor Graps siirdus Lätti, mitmed mängijad lõpetasid ülikooli ja uusi juurde ei tulnud.

TÜ rektori Alar Karise ja Tartu Üliõpilasmaja tegevjuhi Kulno Kungla eestvedamisel kutsuti TÜSO taas ellu 2009.aastal. Peadirigendiks valiti Lauri Sirp ning esimene esinemine toimus 1. detsembril Rahvusülikooli aastapäeva aktusel. Taaselustatud orkestri repertuaari kuulub nii klassikalist kui ka filmimuusikat, esitatakse teoseid Viini klassikute loomingust spetsiaalselt TÜSO jaoks kirjutatud uudisloominguni. 2013. aasta kevadel loodi orkestrile ka mittetulundusühing, mis annab TÜSOle rohkem võimalusi erinevateks ettevõtmisteks ning innustab liikmeid orkestri töösse panustama lisaks pillimängule ka muul viisil.