Tööplaan

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri proovid toimuvad esmaspäeviti kell 19:00-21:30 TÜ aulas.

Täpsema info proovide ja kontserite kohta orkestrandile leiab kalendrist.