Tööplaan

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18:30-21:00 TÜ aulas.

Täpsema info proovide ja kontserite kohta orkestrandile leiab kalendrist.